Bewaar het Pand-dag

Ontmoetingsdag van de stichting ‘Bewaar het Pand’

op zaterdag 15 maart 2023 in de CGK Werkendam 

Aanvang 10:30u

ds. M.A. Kempeneers - Jakobus en Gods genade

ds. J. de Bruin - Jakobus en de zonden van de tong

Aanvang 14:00 uur

ds. K. Hoefnagel - Jakobus en de werken

ds. W.L. van der Staaij - Jakobus en het gebed