Toespraken Pand-dag Urk zijn toegevoegd!

'De Griekse naam voor satan is diabolos. Vrij vertaald betekent dat: heen en weer werper. Hij is erop uit om verdeeldheid en verwarring te veroorzaken.Hij wil de kerk tegen de kerk opzetten. Om zo het Woord van God krachteloos te maken en verzoening onmogelijk te maken.'
ds. M.A. Kempeneers

 

  • Meditatie Johannes 6:63a (ds. J.M.J. Kieviet)
  • Voor de jongeren: Krokodilletranen om de kerk (ds. M.A.                   Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Paulus en gemeenten -15 (ds. M.C. Tanis)
  • Bijbellezen met de Schotse schrijvers: Christus en de bezetene         van Gaddara - 9  (ds. A.J.T. Ruis)
  • Sprekend verleden: Beukelman (ds. A. van Heteren)
  • Kerkelijk actueel: De Evangelische beweging (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: Voor wie is het? - 2 (ds K. Hoefnagel)
  • Prediking en Praktijk - Heilig leven - 7 (ds. J.M.J. Kieviet)

 

 

 

 

Onlangs verschenen
 

 

 

ds. P. Roos 
978-90-5741-3360
€12,50


Koop hier

 

Ds. A.J.T. Ruis 
978-94-0290-272-3 
€12,50


Koop hier