In memoriam: ds B. de Romph 1940-2019

Ds B de Romph

Ds. B. de Romph, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, is woensdag 24 juli op 79-jarige leeftijd te Zwijndrecht overleden.

Bastiaan de Romph werd geboren op 16 juli 1940 te Rotterdam. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1969 predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Naarden. Daarna stond hij in Vlaardingen (1975) en Noordeloos (1982). In 2006 ging ds. De Romph met emeritaat.

Onze broeder had onder meer zitting in het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn, was zendingsdeputaat en voorzitter van de Christelijke Gereformeerde Zondagsschoolbond en van Stichting Woonvorm De Regenboog te Brakel. Ook sprak hij op ontmoetingsdagen van Bewaar het Pand.

De begrafenis heeft woensdag plaatsgevonden op begraafplaats Vredehof in Ridderkerk. Voorafgaand daaraan werd in de CGK Dordrecht-Centrum een rouwdienst gehouden. Ds. A. van der Zwan stond stil bij de woorden op de rouwkaart: 'Op Uw Zaligheid wacht ik, HEERE!' Onze broeder had enkele jaren geleden zijn preekarbeid met een preek over die tekst beëindigd, in verband met toenemende gezondheidsklachten.

In de rouwdienst sprak ds. P. den Butter een persoonlijk woord, waarin hij zijn zwager onder meer kenschetste als een predikant met oog voor mensen met een verstandelijke beperking, mede door zijn ervaringen met zijn jongste zoon en naamgenoot.

Ds. Van der Zwan sprak op de begraafplaats naar aanleiding van Lukas 2:20. De plechtigheid werd in besloten kring afgesloten door oud. D. Waalboer met een kort woord over Hosea 14:9b.

 

'De Griekse naam voor satan is diabolos. Vrij vertaald betekent dat: heen en weer werper. Hij is erop uit om verdeeldheid en verwarring te veroorzaken.Hij wil de kerk tegen de kerk opzetten. Om zo het Woord van God krachteloos te maken en verzoening onmogelijk te maken.'
ds. M.A. Kempeneers

 

  • Meditatie Johannes 6:63a (ds. J.M.J. Kieviet)
  • Voor de jongeren: Krokodilletranen om de kerk (ds. M.A.                   Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Paulus en gemeenten -15 (ds. M.C. Tanis)
  • Bijbellezen met de Schotse schrijvers: Christus en de bezetene         van Gaddara - 9  (ds. A.J.T. Ruis)
  • Sprekend verleden: Beukelman (ds. A. van Heteren)
  • Kerkelijk actueel: De Evangelische beweging (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: Voor wie is het? - 2 (ds K. Hoefnagel)
  • Prediking en Praktijk - Heilig leven - 7 (ds. J.M.J. Kieviet)

 

 

 

 

Onlangs verschenen
 

 

 

ds. P. Roos 
978-90-5741-3360
€12,50


Koop hier

 

Ds. A.J.T. Ruis 
978-94-0290-272-3 
€12,50


Koop hier